เรารับประกันทุกองค์เป็นพระแท้และยินดีที่จะรับคืน ภายใน 3วัน นับจากวันที่ได้รับของ โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม
 
 
 
1.หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง 1 , 2
2.พระมหาสรุศักดิ์ วัดประดู่
3.หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง
4.หลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่
5.หลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง
6.หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ
7.หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
8.หลวงปู่ทอง วัดสำเภาเชย
9.พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน
10.พระอาจารย์แดง วัดไร่
11.พ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง
12.วัดบวรนิเวศวรวิหาร
13.วัดระฆังโฆษิตาราม
14.วัดอินทรวิหาร
15.หลวงปู่มี วัดมารวิชัย
16.หลวงปู่วาส วัดสะพานสูง
17.หลวงปู่ปัญญา วัดหนองผักหนาม
18.พระมหาอุทัย วัดดอนศาลา
19.หลวงปู่พุธ วัดป่าสาวัล
20.หลวงพ่ออาด วัดบุญสัมพันธ์
21.หลวงปู่ปลื้ม วัดสวนหงษ์
22.หลวงปู่ทองดำ วัดท่าทอง
23.พ่อท่านชื่น วัดในปราบ 1 , 2
24.หลวงปู่นาค วัดป่าไทรย้อย
25.หลวงพ่อทวี วัดมะสง
พระเกจิต่าง ๆ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
         
วัดอินทรวิหาร
 
 
 
 
 
 
 
1.เหรียญหลวงปู่ภู รุ่นฉลองครบ 150 ปี
4.พระสมเด็จทรงเจดีย์ ผงพิเศษ
 
 
ทองแดง
รุ่นบูรณะอุโบสถ
 
 
ราคา 500 บาท
ราคา 700 บาท
 
 
 
 
2.พระสมเด็จประธานหูใบศรี ปี 37
5.พระสมเด็จพิมพ์เส้นด้าย ปี 37
 
 
รุ่นฉลองอุโบสถ ผงมะลิ
รุ่นฉลองอุโบสถ
 
 
ราคา 500 บาท
ราคา 500 บาท
 
 
 
 
3.พระสมเด็จประธานใหญ่ 37
6.พระสมเด็จประธาน มูนิธิสเด็จโต
 
 
รุ่นฉลองอุโบสถ
ราคา 300 บาท
 
 
ราคา 500 บาท
 
         
คลิ๊กขยายรูป คลิ๊กขยายรูป คลิ๊กขยายรูป คลิ๊กขยายรูป คลิ๊กขยายรูป คลิ๊กขยายรูป